Ceník služeb

Základní služby
Půjčování knih a časopisů registrovaní čtenáři zdarma
Přístup na Internet zdarma
Manipulační poplatek spojený s registrací
Registrační poplatek
dospělí/děti do 15 let
40.- / 20.-
Poplatky z prodlení - upomínky
1. upomínka 10.-
2. upomínka 20.-
3. upomínka 30.-
Upomínací dopis 50.-

 

Kompletní ceník vám na požádání poskytneme v knihovně.